Järjestelmän omistaja

  • Omistaa järjestelmään toteutetut ratkaisut kokonaisuudessaan ja vastaa niiden kehittämisen koordinoinnista

Avainkäyttäjät

  • Käyttäjät, jotka tulevat käyttämään järjestelmää päivittäisenä työkaluna ja jotka toimivat organisaation sisäisinä tukihenkilöinä järjestelmään rakennetuissa prosesseissa

Koulutuskoordinaattori

  • Vastaa järjestelmän käyttöönottoon ja jalkautukseen liittyvien koulutusten koordinoinnista ja järjestämisestä

Prosessiomistajat

  • Omistavat ja vastaavat järjestelmään rakennetuista prosesseista sekä niiden muutoksista

Käyttöohjevastaava

  • Vastaa mahdollisten loppukäyttäjän käyttöohjeiden laatimisesta

Viestintävastaava

  • Vastaa kokonaisuudessaan järjestelmähankinnan viestinnästä asiakasorganisaatiossa

Raportointivastaava

  • Vastaa, että organisaation raportointivaateet tulevat huomioiduksi käyttöönottoprojektin aikana ja sen jälkeen

Huomioithan, että yksi henkilö voi olla useammassa roolissa ja on luontevaa, että projektiryhmän jäsenet jatkavat erilaisissa vastuurooleissa myös projektin jälkeen.

 

Palaa takaisin sivulle Roolit ja resurssit