Projektin aikana on hyvä tunnistaa erilaisia rooleja. Näiden tehtävien vastuuttaminen sujuvoittaa sekä itse käyttöönottoprojektia että Sympa HR:n jalkautusta organisaatiossanne projektin jälkeen.

Esimerkkejä erilaisista rooleista

Projektipäällikkö

  • Vastaa kokonaisuudessaan projektin etenemisestä asiakkaan puolelta

Järjestelmän pääkäyttäjät

  • Oikeus kaikkeen tietoon järjestelmässä. Pystyvät muokkaamaan järjestelmän rakenteita ja sisältöä sekä määrittelemään käyttöoikeuksia. Edellyttää koulutuksen

 HR-käyttäjät

  • Laajat oikeudet muiden henkilöiden tietoihin

Sympa HR -sanansaattaja

  • Vie viestiä tulevasta HR-järjestelmästä ja mahdollisista prosessimuutoksista sekä niiden tuomista hyödyistä loppukäyttäjille

Testauskoordinaattori

  • Vastaa hyväksyntätestauksen koordinoinnista ja testiryhmän kokoamisesta

Kolmansien osapuolien koordinaattori (integraatiot)

  • Vastaa kolmansien osapuolien osallistamisesta projektiin sekä seuraa sovittujen aikataulujen toteutumista

Workflow-vastaava

  • Vastaa järjestelmään laadittavien prosessien ja hyväksyntämenettelyiden sopivuudesta asiakkaan toimintaympäristöön

Käyttöoikeusvastaava

  • Vastaa järjestelmään määriteltävistä käyttäjäryhmistä ja käyttöoikeuksista projektin aikana ja sen jälkeen

Huomioithan, että yksi henkilö voi olla useammassa roolissa ja on luontevaa, että projektiryhmän jäsenet jatkavat erilaisissa vastuurooleissa myös projektin jälkeen.

 

Palaa takaisin sivulle Roolit ja resurssit