HR:n GDPR-aamiainen Helsingissä

Sympa järjesti 6.6.2017 HR-ammattilaisille oman tietoiskun GDPR:stä ja sen tuomista muutoksista ja vaatimuksista henkilöstöhallinnolle ja henkilötietojärjestelmille. GDPR-aamiaisen äärelle kokoontui yli 60 pääkaupunkiseudun johtavaa HR-osaajaa.

Osallistujat saivat selvyyden moniin HR:ää mietityttäviin termeihin ja kysymyksiin liittyen Euroopan Unionin uuteen tietosuoja-asetukseen, GDPR:ään. Selvisi, että aika moni organisaatio ei vielä ole aloittanut valmistautumista uuteen asetukseen ja aamun vinkit tulivat hyvään tarpeeseen.

GDPR-asiantuntija, juristi Terho Nevasalo Asianajotoimisto HPP:ltä kertoi HR:n vastuista ja velvollisuuksista koskien EU:n uutta tietosuoja-asetusta, sekä sen tuomista olennaisimmista muutoksista rekisterinpitäjän ja käsittelijän kannalta. Aamiaisen aikana tulivat tutuiksi myös GDPR:n sanktiointimenettely sekä sen käytännön toteutukset.

Aamun aikana käytiin kattava läpileikkaus GDPR:stä HR:n kannalta, keskittyen muutoksen tuomiin vaatimuksiin HR:lle ja henkilötietojärjestelmille. Sympa järjestää vielä lisää samankaltaisia GDPR-tietoiskuja. Käy katsomassa seuraavat GDPR-tilaisuuksien ajankohdat tapahtumasivuiltamme, ja ilmoittaudu mukaan!