Falckin toiminta muodostuu lukuisten 24h puhelinpalveluiden tuottamisesta mm. vakuutusyhtiöille ja automaahantuojille sekä toiminnasta Suomen johtavana hinaus- ja tiepalvelualan yrityksenä. Lisäksi Etelä-Kymenlaaksossa Falck tuottaa sekä ensihoito- että hoitolaitossairaankuljetuspalveluita. Vahvistaakseen kyseistä liiketoiminta-aluetta Falck osti enemmistön suomalaisesta 9Lives konsernista heinäkuussa 2015. Suomessa Falckilla työskentelee n. 100 ammattilaista, 9Lives puolestaan työllistää noin 300 terveydenhuollon ammattilaista. Lisäksi hinaus- ja tiepalvelualan verkostossa on n. 50 yrittäjää työntekijöineen. www.falck.fi

Falck Oy ja Integrata ovat yhteistyössä pyrkineet kohti suoraviivaisia henkilöstöprosesseja. Prosessimuotoilun keinoin on löydetty tapoja helpottaa henkilöstö- ja palkkahallinnon prosessien toteuttamista käytännössä.

Prosessien tueksi Integrata on toteuttanut Falckille Sympa HR -käyttöönoton. Järjestelmä palvelee mm. rekrytoinnissa, työsuhde- ja palkkatietojen hallinnassa, työvälineiden tilaamisessa ja hallinnassa sekä henkilöstön kehittämisessä.

"Prosessien kehittämisen ja Sympan myötä henkilöstöprosessimme ovat suoraviivaistuneet ja johdon kokonaiskuva henkilöstöön liittyvissä asioissa on parantunut"

Lisäksi Sympa HR:aan kirjattuja tietoja hyödynnetään muissa tietojärjestelmissä, jolloin tietojen moneen kertaan syöttäminen eri järjestelmiin on vähentynyt.