BW-Restaurants Oy on yksityinen ravintolayritys, jonka omistavat Tomi Björck (www.tomibjorck.fi) ja Matti Wikberg. Yhtiön ravintoloita Helsingissä ovat Farang, Gaijin, Boulevard Social sekä Bronda. Nämä ravintolat yhdessä työllistävät noin 200 henkilöä. Lisäksi BW:n tytäryhtiön TMK-Restaurants Ab kautta avattiin Tukholmaan ravintola Farang vuoden 2013 alussa.

Nopeasti kasvanut BW-Restaurants Oy tarvitsi toimintansa tueksi kokonaisvaltaista HR-järjestelmää. ”Tulimme siihen pisteeseen, että tiedot täytyi saada yhteen järjestelmään kattamaan työsuhteen koko elinkaari aina rekrytoinnista työsuhteen päätökseen asti”, kertoo BW-Restaurants Oy:n henkilöstöpäällikkö Tiina Riippi.

Järjestelmän hankinnassa tärkeimmiksi kriteereiksi BW-Restaurants Oy asetti järjestelmän helppokäyttöisyyden sekä muokattavuuden organisaation tarpeiden muuttuessa. Lisäksi järjestelmän integraatiomahdollisuudet ja automaattimuistutukset olivat tärkeitä, toivottuja ominaisuuksia.

”Valitsimme Sympa HR -järjestelmän, sillä se vastasi kaikkiin kriteereihimme ja lisäksi Sympalla on hyvä maine Suomessa”

Uuden sähköisen HR-järjestelmän odotetaan selkeyttävän ja helpottavan työtä kaikilla organisaatiotasoilla. ”Ajansäästö, toimiva rekrytointi, tietojen sähköinen säilyttäminen yhdessä paikassa sekä raportoitavuus ovat tärkeitä tavoitteita”, Riippi tarkentaa.

Käyttöönottoprojekti sujui hyvässä yhteistyössä Sympan ja BW-restaurants Oy:n välillä. ”Asioista puhuttiin käytännöntasolla, eikä vaikeaselkoista datakieltä käytetty. Lisäksi läsnäolo oli jotain, mitä harvoin näkee tämän tyyppisiltä toimittajilta”, Riippi lisää.