HR-prosessit kehittyvät teknologiavetoisesti. Ennustava analytiikka on HR:n kuuma puheenaihe, mutta kuinka moni firma sitä oikeasti hyödyntää? Useimpien digitaalisten työkalujen kohdalla mobiili valtaa alaa desktop-käytöltä, mutta entä HR-järjestelmien kohdalla? Selvitimme, millainen on HR:n tilanne Pohjoismaissa.

Halusimme täydellisen nykytila-analyysin HR:n tilasta sekä alan trendeistä ja kipupisteistä Pohjoismaissa vuonna 2018. Teimme tutkimuksen, johon vastasi yli kaksisataa pohjoismaista HR-ammattilaista, ja keräämämme tuoreet tulokset maalaavat mielenkiintoisen kuvan HR-työstä Pohjoismaissa.

HR-ohjelmistojen ja -prosessien tila Pohjoismaissa 2018 -tutkimuksessa käsittelimme laajasti eri henkilöstöhallinnon osa-alueita, ja tutkimus paljasti, että Suomi, Ruotsi ja Tanska ovat monella tapaa samalla viivalla HR:n suhteen. Esimerkiksi HR-analytiikan kanssa kaikissa maissa on vielä tekemistä ja HR-järjestelmiin investointi nähdään tärkeänä tulevaisuuden toimenpiteenä, sillä työkaluissa koetaan olevan parantamisen varaa. Tutkimuksesta nousi myös esiin yhdistävänä tekijänä osaamisen johtaminen – se nähdään kaikissa maissa tärkeänä ja sen kehittämiseen tarvitaan enemmän keinoja.

Lähitulevaisuudessa osaamisen johtamisessa tullaan siirtymään yhä dynaamisempiin prosesseihin ja työkaluihin, jotka mukautuvat aiempaa paremmin muutoksiin strategiassa ja toimintaympäristössä.

Erojakin löytyi – esimerkiksi Tanskassa kiinnitetään Ruotsia ja Suomea enemmän huomiota työntekijöiden sitouttamiseen, ainakin kun sitä tarkastellaan viihtyvyyden ja rekrytoinnin kautta. Toisaalta Suomi oli tietyissä asioissa naapureitaan edellä – muun muassa HRM-prosessit ovat meillä hiukan paremmalla tolalla kuin muissa Pohjoismaissa. Myös HR-järjestelmät ovat Suomessa yleisempiä kuin Ruotsissa tai Tanskassa. Nämä kaksi seikkaa kytkeytyvät toisiinsa, sillä HR-järjestelmät tuovat toimintaan läpinäkyvyyttä ja parantavat käytettävissä olevan HR-datan laatua.

Toisaalta Suomi oli aavistuksen jäljessä esimerkiksi osaamisen johtamisessa sekä rekrytoinnin että kompetenssinhallinnan kannalta. Osaamisen johtaminen nousi näkyvänä teemana vastauksista – neljännes vastanneista piti sitä tulevan vuoden tärkeimpänä kehityskohteena, ja 63 prosenttia pitää sitä strategisesti keskeisenä asiana. Osaamisen johtaminen onkin laajalti tunnistettu keskeiseksi menestystekijäksi, niin yritysten kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Tällä saralla tullaan siis varmasti näkemään nopeita kehityskulkuja. Yritysten toimintaedellytysten turvaamisen lisäksi osaamisen johtamisella on tärkeä funktio yrityksen brändinrakennuskeinona, erityisesti rekrytoinnin kannalta.

Teknologia mahdollistaa modernit prosessit

Ennustava analytiikka on HR-maailman huulilla, eikä suotta – datan hyödyntämisessä proaktiiviseen HR-työhön on valtavasti potentiaalia. Tämä potentiaali on kuitenkin vielä suurelta osin hyödyntämättä, sillä nykyisellään HR-analytiikka tarkoittaa Pohjoismaissa käytännössä perustason HR-raportointia: Asteikolla 1–4, ennakoivan HR-analytiikan kypsyydeksi arvioitiin tutkimuksessa keskimäärin vaatimattomat 1,59, kun perinteisen HR-raportoinnin luku oli 2,48.

Ennustava analytiikka vaatii uusia työkaluja ja resurssipanostuksia. Suomi on sen suhteen hyvissä asemissa, sillä HR-järjestelmien yleisyys antaa erinomaiset edellytykset siirtyä silkasta perusraportoinnista kohti laajempaa proaktiivista HR-analyysia. Järjestelmäinvestointien lisäksi on turvattava riittävät resurssit analytiikkatekemiseen, ja joko huolehdittava sisäisestä kompetenssista analytiikan suhteen tai löydettävä oikeat analytiikkakumppanit. Kaikkinensa ennustava analytiikka on yritykselle erottautumismahdollisuus ja tilaisuus luoda merkittävää lisäarvoa liiketoimintaan.

Nykyisellään HR-analytiikka tarkoittaa Pohjoismaissa käytännössä perustason HR-raportointia.

Kuten niin monen muunkin asian, myös HR:n tulevaisuus on mobiilissa. Neljä viidestä vastaajasta näki, että mobiili toisi HR-tekemiseen helppoutta ja parempaa dataa. Siihen nähden onkin yllättävää, että vain kolmasosalla vastaajista on käytössään HR-järjestelmä, joka toimii mobiilityökaluissa. Mobiililla on kauaskantoisia seurauksia esimies- ja HR-työhön – esimerkiksi datansyötön helpottaminen tuo mukanaan entistä ajantasaisemmat HRM-tiedot sekä mahdollisimman kattavaa ja ajankohtaista dataa ennustavan analytiikan tarpeisiin. Myös erilaiset toimintaa helpottavat dashboardit tuovat apukeinoja johtamiseen.

Kaiken keskiössä on kuitenkin käyttäjäkokemus, jonka on oltava samalla tasolla kuluttajasovellusten kanssa, jotta kokonaisuus palvelee yrityksen HR-työtä. HR-työkalut eivät tietenkään korvaa kasvokkaista vuorovaikutusta ja henkilökohtaista esimiestyötä, vaan tavoitteena on tehdä kohtaamisista entistä hyödyllisempiä ja vapauttaa aikaa tärkeimpään esimiestyöhön.

95 %

95 %

pohjoismaisista vastaajista toivoisi parannuksia esimiestyöhön

46 %

46 %

kokee työntekijöiden sitouttamisen prosessit hyvin toimiviksi

4/5

4/5

näkee, että mobiili toisi HR-tekemiseen helppoutta ja parempaa dataa

44%

44%

vastaajista kokee HRM-hyväksyntäprosessit puutteellisiksi

Kohti tulevaisuuden HR:ää

Tuore nykytila-analyysimmekin tukee yleistä käsitystä HR-työn murroksesta. Perusprosessit ovat Pohjoismaissa jo hyvällä tolalla, ja maaperä on otollinen ennustavan analytiikan kaltaisille, teknologian mahdollistamille edistyneille HR-prosesseille. HR-ohjelmistojen ja -prosessien tila Pohjoismaissa 2017 -tutkimuksen löydökset heijastelevat myös koko alan suuntausta: HR-järjestelmien keskeisin tarkoitus on tarjota esimiehille parempia työkaluja HR-työhön sekä syvällistä tukea HR-prosessien kehittämiseen. Näille on tämän päivän yrityksissä suuri kysyntä, ja HR-prosessien teknologia-avusteinen kehittäminen onkin alan megatrendi.

Haluatko lukea lisää?