Kuinka henkilöstömittarit luotsaavat yrityksiä kohti onnistumisia?

Ihmiset mahdollistavat yritysten menestyksen: liikevaihto-, kannattavuus- ja kasvutavoitteet ovat toteutettavissa vain niitä kohti pyrkivien, osaavien ja motivoituneiden ihmisten toimesta. Jokaisen yrityksen henkilöstöön liittyy valtavasti liiketoiminnan menestykselle keskeistä tietoa.

Henkilöstön määrä, suorituskyky, osaaminen, vaihtuvuus, onnellisuus, sekä rekrytointien ja motivoinnin onnistuminen ovat kriittisiä mittareita, ja vaikuttavat suoraan koko yrityksen onnistumiseen.

Perinteisesti on totuttu mittaamaan tehokkaasti myynnin ja tuotannon lukuja, mutta nykyaikainen yritys seuraa myös henkilöstöjohtamisen mittareita. Henkilöstöön liittyvä tieto on entistä arvokkaampaa strategisia päätöksiä tehtäessä.

Kun yritys on valinnut oman henkilöstötyönsä keskeiset mittarit ja asettanut tavoitteet, avainhenkilöillä tulisi olla selkeä näkyvyys näihin. Vain läpinäkyvyyden mahdollistama haasteiden ja mahdollisuuksien aikainen tunnistaminen sallii nopean reagoinnin ja paremman päätöksenteon. Kankean ja hitaan kuukausiraportoinnin sijaan tätä päivää ovat ketterät raportointityökalut ja dashboardit, jotka puristavat valtavat tietomassat reaaliaikaisiksi, helposti ymmärrettäviksi mittareiksi, ja tarjoilevat ne yhdessä muiden liiketoiminnan mittareiden kanssa esimerkiksi johtoryhmän mobiililaitteisiin.

Henkilöstöjohtajille ja HR-tiimeille dashboardille tuodun mittariston tarjoama tieto antaa mahdollisuuden seurata organisaation tilannetta ja muutoksia reaaliajassa, automatisoida raportointia ja tukea aiempaa paremmin liiketoimintaa ja johtoa. Valittujen mittareiden ja niistä saatavan tiedon tulee tukea ihmisten toimintaa yrityksen kannalta tärkeimpien asioiden edistämiseksi ja hälyttää poikkeamista oikeita ihmisiä. Henkilöstödataa tulee voida helposti tarkastella ja vertaillakin eri ulottuvuuksien, esim. yksiköiden välillä, tai asiakastyytyväisyyden ja henkilöstötyytyväisyyden välillä, heikkouksien ja onnistumisten tunnistamiseksi.

Koko liiketoiminnan johtamisen kannalta on tärkeää seurata kaikkia yrityksen kriittisiä mittareita, kuten esimerkiksi myynti, markkinointi, tuotanto, talous, yhdessä henkilöstöjohtamisen mittareiden kanssa. Onnistunut henkilöstöjohtaminen ja sitä kautta ihmisten onnistuminen mahdollistavat yrityksen menestyksen kaikilla osa-alueilla.