Ketterän HR:n julistus

Kirjoittanut Pia-Maria Thorén
30.09.2015
Ketterä HR,

Jaa

Ketteryys on pohjimmiltaan ajattelutapa, jolla organisaatioiden pitäisi suhtautua monimutkaiseen ja jatkuvasti muuttuvaan maailmaan. Joustavuuden ja sopeutumiskyvyn entistä voimakkaampi painottaminen, työskentely lyhyissä palautesilmukoissa sekä itsenäisyys ja läpinäkyvyys lisäävät oppimista ja luovat lisää arvoa asiakkaalle.

Yhä useammassa organisaatiossa on alettu nähdä ketterän ajattelutavan arvo sekä HR-osaston sisäisessä työssä että ehkä ennen muuta siinä, miten HR-osasto voi lisätä organisaation muuntautumiskykyä. Perinteisissä prosesseissa fokus on ohjauksessa ja hallinnassa, kun taas ketterän HR:n tehtävänä on pikemminkin luoda arvoa ja tukea yksilöllisiä tarpeita.

Mitä HR voi käytännössä tehdä muuttaakseen toimintatapaansa? Kaksi asiaa on ehdottomasti otettava huomioon: menetelmä ja asennoituminen. Meidän on muutettava HR-toiminnon sisäistä toimintatapaa perinteisissä HR-prosesseissa. Pohjimmiltaan on kyse uusista arvoista, jotka luovat asiakkaalle enemmän lisäarvoa ja parantavat yhteistyöilmapiiriä. Myös työskentelyn tehokkuutta on lisättävä käyttämällä oikeita työkaluja ja menetelmiä, jotka tukevat ketteriä arvoja.

Mistä ketterät arvot ovat peräisin? Vuonna 2001 joukko IT-alan konsultteja ja näkyviä henkilöitä loi ketterän ohjelmistokehityksen julistuksen. Useiden epäonnistuneiden projektien jälkeen päätettiin kokoontua yhteen ja keskustella siitä, mitä voitaisiin tehdä. Snowbirdissa Utahissa pidetyssä legendaarisessa kokouksessa määritettiin periaatteet, joita soveltamalla voidaan muuttaa ja parantaa tulosta IT-projekteissa, lisätä asiakkaiden tyytyväisyyttä ja lisätä kehitystiimin työniloa. Perusperiaatteet olivat seuraavat:

 • Yksilöitä ja kanssakäymistä arvostetaan enemmän kuin menetelmiä ja työkaluja
 • Toimivaa ohjelmistoa arvostetaan enemmän kuin kattavaa dokumentaatiota
 • Asiakasyhteistyötä arvostetaan enemmän kuin sopimusneuvotteluja
 • Vastaamista muutokseen arvostetaan enemmän kuin pitäytymistä suunnitelmassa.

Jälkimmäisilläkin asioilla on arvoa, mutta ensiksi mainittuja arvostetaan enemmän. Lisäksi kehitettiin 12 periaatetta siitä, miten kehitystyötä on jatkettava. Me olemme kehittäneet ketterän HR:n julistuksen, joka perustuu Snowbirdissa luotuun ketterän ohjelmistokehityksen julistukseen – sitä vain sovelletaan HR-toimintoon IT-toiminnon asemesta.

Ketterän HR:n julistus sisältää 12 periaatetta, jotka tulisi pitää mielessä, kun HR:ssä työskennellän ketterällä tavalla:

 • Tärkeintä on täyttää asiakkaan tarpeet huolehtimalla jatkuvista ja oikea-aikaisista HR-toimituksista (asiakkaat = johtajat, työntekijät ja ulkoiset asiakkaat)
 • Myönteinen suhtautuminen muuttuneisiin vaatimuksiin, vaikka ne lähetettäisiin kesken kehitysprosessin tai projektin
 • Tiheät toimitukset (HR-ohjelmat, työkalut, palvelu); mitä useammin, sen paremmin
 • HR-projektissa HR-toiminnon on tehtävä päivittäin yhteistyötä operatiivisesta toiminnasta vastaavien johtajien, muiden toimintojen ja työntekijöiden kanssa (eri toiminnot kattavat tiimit) koko projektin ajan
 • Projekti luodaan motivoituneiden henkilöiden ympärille. Työntekijöille on turvattava oikeanlainen ympäristö, tuki ja luottamus
 • Kasvokkain tapahtuva viestintä on paras ja tehokkain tapa vaihtaa tietoja. Tämä pätee sekä HR-tiimin ulkoiseen että sisäiseen viestintään
 • Toimivat HR-ohjelmat, työkalut ja palvelu ovat paras kehityksen mitta
 • Ketterissä menetelmissä painotetaan kestävyyttä ja jatkuvaa ja tasaista kehitystä
 • Jatkuva laadun ja suunnittelun erinomaisen tason tarkkailu lisää sopeutumiskykyä
 • Yksinkertaisuus – taito maksimoida tekemättä jätetyn turhan työn määrä – on tärkeää
 • Toimitettavien HR-tuotteiden arkkitehtuuri on paras, kun sen luo itseorganisoituva tiimi
 • Tiimi pohtii säännöllisin väliajoin, miten se voi tehostaa toimintaansa ja muuttaa toimintatapojaan tarvittavalla tavalla.

Kirjoittaja

Pia-Maria Thorén
Toimitusjohtaja, GreenBullet Solutions, konsultti ja sertifioitu ketteryysmestari

Pia-Maria haluaa vahvistaa ihmisten sitoutumista yrityksiin ja organisaatioihin ketterien arvojen avulla. Hän on työskennellyt HR-prosessien parissa vuodesta 2001 lähtien ja on auttanut monia suuria yhtiöitä saamaan enemmän irti HR-prosesseistaan ja järjestelmien käyttöönotoista valamalla organisaatioihin ketterää ajattelutapaa.

Pia-Maria Thorén
Jaa

Lue lisää

Ensimmäinen vuosi Sympan kanssa

Lataa ilmainen tutkimusraportti ja lue Sympa HR -järjestelmän vaikutuksista yrityksissä.

Lue lisää

HR-ratkaisu

Sympa HR -ratkaisun avulla voit merkittävästi tehostaa yrityksen, järjestön tai kunnan henkilöstöhallintoa.

Lue lisää

iso9001
iso27001
Deloitte
Microsoft Silver