Aloituspalaveri

Projektin aloituspalaverissa tehdään suunnitelma teidän Sympa HR -käyttöönotollenne. Molemminpuolinen valmistautuminen mahdollistaa parhaan startin yhteiselle projektillemme. Projektisuunnitelma laaditaan valmistautumisen pohjalta aloituspalaverin jälkeen.

Aloituspalaverissa käymme läpi projektin sisällön ja toimitusprosessin. Suunnittelun tuloksena laadimme projektisuunnitelman sekä aikataulutamme määrittelyn ja toteutuksen eli “workshoppauksen”.

Paikalla ovat projektin suunnittelusta ja etenemisestä vastaavat henkilöt eli projekti-ja/tai ohjausryhmän edustajat. Sympalta paikalla on projektipäällikkö.

Agenda
 • Tutustuminen projektiryhmään
 • Sympa esittely
 • Teidän organisaationne esittely ja projektin taustat
 • Sympa HR -järjestelmän esittely
 • Käyttöönottoprojekti
  • Teidän Sympa HR -ratkaisunne sisältö
  • Integraatiot
  • Workshop sisällöt ja aikataulu

Valmistautuminen aloituspalaveriin

 • Olemme listanneet alle aloituspalaverin valmistautumiseen liittyvät tehtävät
 • Tällä sivustolla on kuvattu myös useita muita aiheita, jotka tulee projektin alkuvaiheessa käydä läpi, mahdollisuuksien mukaan ennen aloituspalaveria
 • Sympa laatii ensimmäisen version projektisuunnitelmasta sopimuksen ja teidän valmistautumisenne pohjalta
 • Sympa perustaa teidän Sympa HR -ympäristönne testitunnuksineen sekä Freedcamp-ympäristön projektinhallintaan. Saatte myös tunnukset tukiportaaliimme

A1. Valmistautukaa esittelemään lyhyesti organisaatiotanne ja taustoja HR-järjestelmä -projektille.

A2. Toimittakaa Sympalle ajantasainen organisaatiorakenne, jossa on mukana Sympa HR-järjestelmään mukaan tulevat funktiot.

A3. Kuvatkaa Sympalle mahdolliset tulevat organisaatiomuutokset, jotka vaikuttavat esimerkiksi järjestelmän organisaatiorakenteeseen.

A4. Miettikää teidän tärkeimmät tavoitteet Sympa HR -käyttöönotolle.

A5. Kuvatkaa raportointitarpeet Sympalle. Lue lisää

A6. Listatkaa käyttäjäryhmät käyttötarpeineen. Lue lisää

A7. Nimetkää projektiryhmä ja ohjausryhmä. Lue lisää

A8. Käykää läpi sovitut integraatiot. Mitä tietoa integraatiossa liikkuu? Kontaktoikaa vastajärjestelmien toimittajat. Lue lisää

A9. Tutustukaa workshop-malliin ja miettikää projektin alustava aikataulu. Lue lisää

A10. Tuleeko käyttöönne IP-rajaus

 • IP-rajauksen avulla Sympa HR:n kirjautumismahdollisuus voidaan rajata esimerkiksi ainoastaan asiakkaan sisäverkosta

A11. Muutetaanko järjestelmän oletussähköpostiosoite organisaationne osoitteeksi?

 • Sympa HR:stä lähtevien automaattisten sähköpostiviestien oletuslähetysosoite on [email protected]

 

Palaa takaisin aloitussivulle

iso9001
iso27001
Deloitte
Microsoft Silver