Projektin aloituspalaverissa tehdään suunnitelma teidän Sympa HR -käyttöönotollenne. Molemminpuolinen valmistautuminen mahdollistaa parhaan startin yhteiselle projektillemme. Projektisuunnitelma laaditaan valmistautumisen pohjalta aloituspalaverin jälkeen.

Aloituspalaverissa käymme läpi projektin sisällön ja toimitusprosessin. Suunnittelun tuloksena laadimme projektisuunnitelman sekä aikataulutamme määrittelyn ja toteutuksen eli “workshoppauksen”.

Paikalla ovat projektin suunnittelusta ja etenemisestä vastaavat henkilöt eli projekti-ja/tai ohjausryhmän edustajat. Sympalta paikalla on projektipäällikkö.

Agenda
 • Tutustuminen projektiryhmään
 • Sympa esittely
 • Teidän organisaationne esittely ja projektin taustat
 • Sympa HR -järjestelmän esittely
 • Käyttöönottoprojekti
  • Teidän Sympa HR -ratkaisunne sisältö
  • Integraatiot
  • Workshop sisällöt ja aikataulu

Ennen aloituspalaveria

 • Olemme koonneet tälle sivustolle aloituspalaverin valmistautumiseen liittyvät tehtävät
  • Ensimmäiset tehtävät löydätte tältä sivulta
  • Muut tehtävät A1-A6 löydätte aloitussivulta
  • Lisäksi olemme laatineet teille valmistautumistehtäviä myös useita muista aiheista, jotka tulee projektin alkuvaiheessa käydä läpi, mahdollisuuksien mukaan ennen aloituspalaveria (Tehtävät B1-B8.)
 • Sympa laatii ensimmäisen version projektisuunnitelmasta sopimuksen ja teidän valmistautumisenne pohjalta
 • Aloituspalaveriin mennessä 
  • Sympa perustaa teidän Sympa HR -ympäristönne testitunnuksineen,
  • Saatte sähköpostitse Freedcamp-ympäristön tunnukset projektinhallintaa varten (Lue lisää)
  • Toimitamme teille myös tunnukset tukiportaaliimme

Male and female sitting at the office and talking

Valmistaudu aloituspalaveriin seuraavasti

 • Valmistautukaa esittelemään lyhyesti organisaatiotanne ja taustoja HR-järjestelmä -projektille.
 • Esitelkää Sympalle ajantasainen organisaatiorakenne, jossa on mukana Sympa HR-järjestelmään mukaan tulevat funktiot.
 • Kuvatkaa Sympalle mahdolliset tulevat organisaatiomuutokset, jotka vaikuttavat esimerkiksi järjestelmän organisaatiorakenteeseen.
 • Miettikää teidän tärkeimmät tavoitteet Sympa HR -käyttöönotolle.

 

 

Jatkakaa seuraavaksi Starttipaketin muihin tehtäviin tästä.

 

Palaa takaisin aloitussivulle