Suomalainen perheyritys Algol on kansainvälisen kaupan monialaosaaja, joka toimii yli kymmenessä maassa ympäri maailmaa. Konserniin kuuluu yhteensä kuusi tytäryhtiötä, jotka myyvät ja maahantuovat tuhansia tuotteita teollisuuteen ja terveydenhuollon sektorille. Tiedolla johtaminen oli globaalisti toimivalle yritykselle aiemmin haasteellista, sillä tieto oli hajallaan ja sitä kerättiin useista eri lähteistä. Haasteita tuottivat myös tiedon laatu sekä ajantasaisuus.

Modernin HR-raportoinnin avulla Algol keskittyy liiketoimintansa kehittämiseen

“Useassa paikassa oleva data, joka oli ainoastaan tiettyjen ryhmien saatavilla kerrallaan, teki asioista turhan hankalia. Myös tietojen seuranta ja raportointi oli vaikeaa ilman asianmukaista työkalua”, kertoo Algolin HR-, viestintä- ja yritysvastuujohtaja Eija Holmström.

Ennen Sympa HR:n käyttöönottoa Algolilla ei ollut kokonaisvaltaista HR-ratkaisua käytössään. Yritys valitsi HR-ratkaisukseen Sympa HR:n Suomessa vuonna 2015.

”Seuraavana vuonna laajensimme ratkaisun myös muiden maiden käyttöön. Mahdollisuus pääkäyttäjyyteen ja Sympan tapa toimia olivat meille kaikkein merkittävimmät kriteerit – myös käyttöönotto toteutettiin tiiviillä aikataululla. Tällä hetkellä keskitymme erityisesti rekrytointi- ja HRD-ominaisuuksiin.”, kertoo Eija Holmström.

”Kun kaikki olennainen tieto on ajantasaisesti esimerkiksi esimiesten saatavilla, jää meille enemmän aikaa kehitystyöhön."

Eija Holmström
HR-, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, Algol

Hajanaisesta tiedosta yhtenäiseen, toimivaan ratkaisuun

Sympa HR:n myötä Algol on saanut modernin ja tehokkaan työkalun käyttöönsä. Sen avulla sujuvat niin reaaliaikainen raportointi kuin monipuolisten HR-kyselyjen teko. Relevantit ja selkeät raportit toimivat analyysien tukena ja avaavat näkymiä yrityksen toimintaan.

Enää tietoa ei Holmströmin mukaan tarvitse kerätä useasta eri lähteestä, vaan kaikki tarvittava tieto on integroitu näppärästi Sympa HR:ään.

”Kun kaikki olennainen tieto on ajantasaisesti esimerkiksi esimiesten saatavilla, jää meille enemmän aikaa itse kehitystyöhön. Päätöksenteko on vaivatonta, koska kaikki tieto on nyt helposti ymmärrettävässä muodossa. Eri tehtävissä toimivien tarpeet on huomioitu ja vakioraporttien teko sekä jakaminen on helppoa – etenkin ad hoc -raportointi helpottaa yllättävissä tietotarpeissa. Kaikki toimii kätevästi yhden syötön periaatteella ja tieto siirtyy järjestelmien kesken automaattisesti.”

Ketterä raportointi mahdollistaa haasteiden ja mahdollisuuksien samanaikaisen tunnistamisen ja edesauttaa nopeaa reagointia.

Eija Holmström
HR-, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, Algol

Läpinäkyvää ja ketterää HR:ää

Ajantasainen henkilöstöön liittyvä tieto on Algolille entistä tärkeämpää strategisia päätöksiä tehtäessä. Mittareiden ja tavoitteiden asettaminen sekä tulosten seuraaminen on yhdenmukaista ja läpinäkyvää koko raportointiketjulle:

”Sympa HR mahdollistaa sen, että meillä on hyvät edellytykset henkilöstötyön kehittämiselle. Tavoitteiden onnistumisen seuraaminen on vaivatonta, joten pystymme reagoimaan nopeasti ja tekemään ripeitä muutoksia. Ketterä raportointi mahdollistaa haasteiden ja mahdollisuuksien samanaikaisen tunnistamisen ja edesauttaa nopeaa reagointia – se on tehostanut toimintakykyämme.”

Myös Algolin palkantarkistamisprosessiin liittyvät palkankorotusehdotukset ja hyväksynnät hallinnoidaan Sympa HR:ssä. Vaativuusluokkiin perustuva palkanmäärittely mahdollistaa valmiit ehdotukset järjestelmästä, ja ketterä raportointi mahdollistaa vertailun suhteessa mediaanipalkkaan. Siten lopputulos on johdonmukainen ja laadukas.

Sympan toimiva HR-järjestelmä on tehostanut myös Algolin rekrytointiprosessia: ”Hallinnoimme useita rekryprosesseja samanaikaisesti, nyt meillä on ajantasainen tieto kaikkien prosessien eri vaiheista. Valmisraporttien avulla olennainen tieto on aina saatavilla, potentiaalisimmat hakijat tunnistetaan vaivatta ja analytiikan avulla vertailu on helppoa. Hakijoiden informointi on myös sujuvampaa kuin aiemmin”, Holmström toteaa.