På kick-off mødet for projektet udarbejder vi en plan for implementeringen af din Sympa HR-løsning. Fælles forberedelser giver den mest optimale start på projektet. Baseret på forberedelserne bliver der oprettet en projektplan, som bliver udarbejdet efter kick-off mødet.

 

På kick-off mødet gennemgår vi indholdet i projektet og implementeringsprocessen. Baseret på denne planlægning udarbejder vi en projektplan og en køreplan for specifikationen implementeringen, dvs. “workshops”.

Udpegede personer vil være ansvarlige for projektplanen og køreplanen, dvs. repræsentanter for projektet og/eller styregruppen. Sympa udpeger en projektleder til projektet.

Dagsorden
 • Lær projektteamet at kende
 • Præsentation af Sympa
 • Præsentation af din organisation og baggrunden for projektet
 • Præsentation af Sympa HR-systemet
 • Implementeringsprojektet
  • Indholdet i din Sympa HR-løsningen
  • Integrationer
  • Indhold og tidsplan for workshops

Før kick-off mødet

 • På denne side har vi lavet en liste med forberedelsesopgaver til kick-off mødet.
  • Du finder de første opgaver på denne side
  • Du finder Opgaverne A1-A6 på startsiden
  • Vi har desuden lavet forberedelsesopgaver, knyttet til flere andre emner, som bliver gennemgået i begyndelsen af projektet, eller før projektet starter, hvis det er muligt. (Opgaver B1-B8)
 • Sympa skitserer den første udgave af projektplanen, baseret på aftalen og dine forberedelser
 • I begyndelsen af kick-off mødet 
  • Sympa opretter dit Sympa HR-miljø med test- logon-oplysninger
  • Du modtager logon-oplysninger til Freedcamp-miljøet via e-mail for at administrere projektet (læs mere)
  • Du modtager også logon-oplysninger til vores Support Portal

Two people sitting in the office and talking

Sådan forbereder du dig på kick-off:

 • Vær forberedt på at give en kort præsentation af din virksomhed og virksomhedens baggrund for projektteamet.
 • Giv Sympa en opdateret organisationsstruktur for virksomheden, der omfatter de kommende Sympa HR-funktioner. 
 • Giv Sympa en beskrivelse af mulige fremtidige organisationsændringer, der kan påvirke organisationsstrukturen i systemet 
 • Tænk over de vigtigste formål ved at bruge Sympa HR. 

 

Fortsæt med at fuldføre de øvrige opgaver i Startpakken.

 

Vend tilbage til startsiden