Kursus: Rapportering

Kursets indhold

På dette 2,5 timers kursus, vil du lære at bruge SYMPA HR-systemet mere effektivt. Kurset lærer dig om f.eks. søgefunktionen og de mest almindelige udfordringer i forbindelse med administration af ansættelsesforhold i Sympa HR. Kurset fokuserer specielt på rapportering, deriblandt rapporteringsværktøjet, statistikker, distribution, samt de grafiske muligheder.

Male and female in white shirts talking

Sympa chart on ipad

Kursus: Rapportering

Pris og vilkår

Prisen for dette kursus er DKKr 2900,- (ekskl. moms) inkl. træningsmateriale, som du får adgang til en uge før kursets start. Hvis du bliver forhindret og melder afbud senest 10 dage før kurset, opkræver vi intet gebyr. Ved afbud senere opkræves 50% af kursusprisen.

Deltag nu!

Kurset er for alle Sympa HR-brugere.