Sørg for, at projektet er vellykket, også selvom der kan være udfordringer

Baseret på de hyppigst identificerede risici har vi udarbejdet et foreløbigt risikokort. I dette risikokort har vi defineret de generelle risikofaktorer for systemprojekterne. Du kan bruge risikokortet som udgangspunkt for din egen risikovurdering.

 

Four people sitting at the office and talking

Red happy laptop iconB3. 1 Vurder de mulige risici, deres alvor og deres sandsynlighed fra organisationens synspunkt. Tag hensyn til de andre berørte parter i projektet. 

B3.2 Vurder, hvordan du kan forberede dig på allerede identificerede risici. 

Tilpas det forhåndsudfyldte risikovurderingsdokument til din organisation, og tilføj eventuelt andre risici, du kan genkende. Gem dokumentet i Freedcamp, når det er færdigt.

Forhåndsudfyldt risikovurdering