Sørg for, at projektet er vellykket, også selvom der kan være udfordringer

Baseret på de hyppigst identificerede risici har vi udarbejdet et foreløbigt risikokort. I dette risikokort har vi defineret de generelle risikofaktorer for systemprojekterne. Du kan bruge risikokortet som udgangspunkt for din egen risikovurdering.

 

B3. 1 Vurder de mulige risici, deres alvor og deres sandsynlighed fra organisationens synspunkt. Tag hensyn til de andre berørte parter i projektet. 

B3.2 Vurder, hvordan du kan forberede dig på allerede identificerede risici. 

Tilpas det forhåndsudfyldte risikovurderingsdokument til din organisation, og tilføj eventuelt andre risici, du kan genkende. Gem dokumentet i Freedcamp, når det er færdigt.

Forhåndsudfyldt risikovurdering