Tidsplanen for implementeringsprojektet skal baseres på tilgængelige ressourcer, den måde organisationen fungerer på og Sympas implementeringsmodel. Tidsplaner for leverandører af tredjepartsløsninger påvirker også projektets samlede tidsplan.

Implementeringstrin

Implementation stages cycle

Workshop model

Forberedelse af arbejdsgruppemøde

 • Kunden gennemgår Best Practise-løsningen på de områder, man tidligere er blevet enige om, og vurderer foreneligheden af deres egne processer
 • Kunden giver Sympa kommentarer og eventuelle ændringsforespørgsler
 • Hvis det er muligt, udfører Sympa ændringerne i systemet med udgangspunkt i de modtagne forespørgsler.

Three coworkers look at the laptop screen and discuss

Male and female talking at the office table

Workshop

 • Bliv enige om emner fra de tidligere workshops
 • Definer og opbyg indholdet af disse emner
 • Præsenter emnerne på den næste workshop

Efter workshoppen

 • Sympa færdiggør systemdefinitionerne (forudsat, at der ikke var tid til dette i løbet af workshoppen)
 • Opdater opgavelisten i Freedcamp
 • Kunden tester, kommenterer og godkender den implementerede løsning

Sympa HR shown on the laptop screen

Ting, du skal være opmærksom på i projektplanen

Man holding an ipad with Sympa HR page talks to a colleague

 • Den projektgruppe, der deltager i arbejdsgruppemødet, må ikke være for stor. Alle eksperter inden for det specifikke emne skal være til stede. Det sikrer, at tingene skrider frem i henhold til planen, og at beslutningerne er nemme at tage.
 •  Tidsplaner for leverandører af tredjepartssystemer påvirker også projektets samlede tidsplan.
 • For større projekter skal en gradvis implementering og lancering vurderes, inddelt enten efter emne eller land. Det gør de vigtigste dele af systemet tilgængeligt tidligere og forenkler håndteringen af ændringer.

Sympa HR charts on desktop

Red happy laptop iconA5.1  Hvornår skal systemet gå i luften? 

A5.2 Hvordan passer projektgruppens tidsplan med planlægningen? Sørg for at informere Sympa om alt, der potentielt kan påvirke tidsplanen, som eksempelvis ferieplanlægning eller organisatoriske ændringer. 

A5.3  Hvordan ser tidsplanerne ud for leverandører af tredjepartsløsninger? 

A5.4 Bliv fortrolig med Sympa HR – Beskrivelse af implementering, som du kan downloade via linket nedenfor.

Beskrivelse af Sympa HR - Beskrivelse af implementering