Veltilrettelagte integrationer gør, at du kun skal logge på et sted. Så kan du også være sikker på, at informationen, der bruges i de nødvendige processer og funktioner, er korrekt. Sympas filosofi er, at integrationer er en logisk del af den moderne IT-infrastruktur, og at de kan bruges til vedligeholdelse af HR-data.

Samarbejde mellem flere eksperter

Der er mange involveret i integrationsprojektet, og det er derfor vigtigt at starte i god tid. Det er vigtigt, at du kontakter leverandører af tredjepartssystemer og eksperterne i din egen organisation helt fra projektets start. Det sikrer, at de bedste eksperter er tilgængelige i den ønskede tidsramme.

Male and female talking in the office

Blurred elevated view of two men working in the office

Sympa er ansvarlig for at definere integrationerne i integrationsprojektet, dokumentation og teknisk gennemførelse af ydelsestester mellem Sympa HR og valgt interface eller server.

Leverandøren af tredjepartssystemer er ansvarlig for implementeringen og for at udføre test mellem deres egne systemer og valgte interfaces og servere

Kunden er ansvarlig for koordineringen af samarbejdet med leverandører af tredjepartssystemer og for at aftale en tidsplan for arbejdsgruppemøderne om integration. Integrationsprojektet omfatter et fælles arbejdsgruppemøde, der finder sted, så snart det er fastlagt, hvordan de oplysninger, der skal overføres i integrationen, bliver behandlet.

For at forenkle testningen i løbet af integrationsprojektet, stiller kunden tilstrækkelige medarbejderoplysninger til rådighed for Sympa HR.

Man holding an ipad displaying Sympa HR talks to a colleague

Sørg for den nødvendige ekspertise

Sørg for at bede eksperter fra forskellige dele af processen om at deltage i projektet.

En lønekspert spiller f.eks. en vigtig rolle i integrationsprojektet for at sikre al nødvendig information i integrationsprocessen flyder på en måde, som forenkler arbejdet.

Three people working in a meeting room

Hvilke data bliver overført i integrationen?

Sympa HR on iMac

Det er bedst at bruge integrationerne så effektivt som muligt for at begrænse mængden af manuelt arbejde og dataregistrering på flere placeringer.

Nogle gange kan det dog være mere fornuftigt at udføre den årlige dataoverførsel manuelt eller endda manuelt overføre data end et lille integrationsprojekt. Vi er altid klar til at hjælpe dig med at vurdere disse behov.

Sympa HR API tilgængelig for systemadministratorer

Du kan selv implementere Sympa HR-integrationer. Din IT-afdeling kan samarbejde med leverandører af tredjepartssystemer ved hjælp af Sympa HR integrations-API.

Sympas REST API omfatter

  • Søgning efter oplysninger, du frit vælger i Sympa HR- systemet (GET)
  • i formatet JSON (OData)

Læs mere

Laptop showing a report example

Red happy laptop iconA 4.1 Kontakt leverandører af tredjepartssystem for at finde ud af, hvordan deres køreplan ser ud. Prøv også at finde ud af andre ting, der skal tages hensyn til i integrationsprojektet. Indtast oplysningerne i Freedcamp. Husk at blive enige om omkostningerne for deres del af arbejdet i forbindelse med integrationen.

A 4.2 Kontakt personer, der er eksperter i HR-processer, og aftal, hvordan I vil samarbejde i integrationsprojektet.  

A4.3 Udarbejd en plan for forskellige integrationer.

Benyt det Excel-dokument, der er stillet til rådighed, til planlægningen af integrationerne. Gem det udfyldte dokument i Freedcamp.