Ved udformningen af projektet er nogle af de vigtigste faktorer at udpege nøglepersoner og sørge for, at de nødvendige ressourcer er til rådighed. Sørg for, at du har tilstrækkeligt med pålidelige specialister og partnere med på holdet.

Vær opmærksom på følgende ved tildeling af ressourcer

 • Der er behov for forskellige kompetencer i forskellige faser af projektet
 • Alle skal have tid og motivation nok til at færdiggøre projektet
 • Der må ikke være for mange deltagere med til de aftalte workshops. En passende størrelse på gruppen er tre til fem personer, og deltagerne kan variere alt efter temaet på workshoppen.
 • Der kræves, at mindst to personer deltager på hver workshop, så kendskabet til Sympa HR-løsningen fordeles på flere personer.
 • Projektgruppen skal have myndighed til at tage beslutninger, når det handler om mulige procesrelaterede og organisatoriske ændringer.
 • Der skal være afsat tilstrækkelig tid til forberedelse før de aftalte workshops
 • Ud over projektteamet i implementeringsprojektet anbefaler vi, at du har en egen intern projektgruppe. Den interne projektgruppe kan bygge bro over nuværende processer over eksisterende intentioner, og informere projektgruppen og omvendt.

Roller under og efter projektet

Det er muligt at identificere flere forskellige roller både under og efter projektet. At fastlægge klare ansvarsområder for opgaver, knyttet til disse roller, forenkler både selve projektet og implementeringen af Sympa HR i din organisation.

Bemærk, at det er muligt for en person at have mere end en rolle, og at det er almindeligt, at medlemmer af projektgruppen fortsætter med at have sine forskellige ansvarsområder, også efter projektet.

Bliv fortrolig med de vigtigste roller i projektet her

Bliv fortrolig med de nødvendige roller efter projektet her

Three people working opposite each other in the office

Four people working in a meeting room

Det er gængs praksis at vælge en styregruppe for projektet, som:

 • accepterer projektplanen,
 • er ansvarlig for projektets fremskridt,
 • accepterer projektresultaterne,
 • accepterer ændringer i projektet og
 • tager beslutninger om projektet.

Projektlederne fra både Sympa og kunden forbereder temaer, der skal diskuteres i styregruppen.

Red happy laptop iconA3.1 Giv Sympa en liste med medlemmerne af projektgruppen, som også omfatter roller og kontaktoplysninger.

A3.2 Giv Sympa en liste med medlemmerne af styregruppen og deres ansvarsområder. 

A3.3 Bliv enige om egnede personer til øvrige roller i løbet af projektet. 

A3.4 Diskuter nødvendige roller efter projektet er afsluttet, og egnede personer til disse roller. 

 

Vend tilbage til startsiden