Det bedste af Sympa HR viser sig, når systemet bliver brugt at medarbejdere, ledere og HR. Processer til forskellige brugergrupper, kan nemt tilføjes senere.

Før du tager Sympa HR i brug, anbefaler vi, at du vurderer hvilke brugergrupper, der skal knyttes til de forskellige processer, såsom medarbejdere, ledere, HR eller IT.

Hvis du ikke har brugt et HR-system før, vil vi vurdere, hvordan brugen af systemet potentielt kan påvirke din arbejdsform. For eksempel: Med Sympa HR er det nemt at dele oplysninger og foretage godkendelser i systemet.

I Sympa HR er rettighederne defineret for hver fane. I de fleste tilfælde bliver en proces udvalgt for hver fane.

Visningen kan bestå at læse- eller redigeringsrettigheder, eller den kan være helt skjult.

Bliv fortrolig med de fleste almindelige processer på vores webside Best Practises.

Systemadministration

Som Sympa HR-systemadministrator kan du redigere strukturerne i løsningen. Du kan tilføje nye felter eller oprette helt nye visninger og derefter definere rettighederne.

Systemadministratorerne har rettigheder til at redigere alle oplysninger i systemet. Systemadministratoren er normalt en del af HR-teamet.

HR-brugere kan dog også få rettighederne til en række medarbejderoplysninger uden at være systemadministrator.

Sympa tilbyder kurser til systemadministratorer. Læs mere om kurser på Sympa HR Academy.

 

A2.1 Hvilke brugergrupper kan du identificere?

A2.2 Vurder, hvilke brugergrupper, der er involveret i de forskellige  processer. Tag hensyn til alle de emner, der er omfattet af aftalen. 

A2.3 Ønsker du systemadministrator-adgang til systemet? Hvem skal deltage i kursus som systemadministrator?  

Vi har oprettet en Excel-fil, som du kan bruge til beskrivelse af de forskellige roller. Når du har udfyldt oplysningerne, kan du uploade dem til Freedcamp.