Det bedste af Sympa HR viser sig, når systemet bliver brugt at medarbejdere, ledere og HR. Processer til forskellige brugergrupper, kan nemt tilføjes senere.

Før du tager Sympa HR i brug, anbefaler vi, at du vurderer hvilke brugergrupper, der skal knyttes til de forskellige processer, såsom medarbejdere, ledere, HR eller IT.

Hvis du ikke har brugt et HR-system før, vil vi vurdere, hvordan brugen af systemet potentielt kan påvirke din arbejdsform. For eksempel: Med Sympa HR er det nemt at dele oplysninger og foretage godkendelser i systemet.

Woman holding a smartphone displaying Sympa app

MacBook and glasses

I Sympa HR er rettighederne defineret for hver fane. I de fleste tilfælde bliver en proces udvalgt for hver fane.

Visningen kan bestå at læse- eller redigeringsrettigheder, eller den kan være helt skjult.

Bliv fortrolig med de fleste almindelige processer på vores webside Best Practises.

Systemadministration

Som Sympa HR-systemadministrator kan du redigere strukturerne i løsningen. Du kan tilføje nye felter eller oprette helt nye visninger og derefter definere rettighederne.

Systemadministratorerne har rettigheder til at redigere alle oplysninger i systemet. Systemadministratoren er normalt en del af HR-teamet.

HR-brugere kan dog også få rettighederne til en række medarbejderoplysninger uden at være systemadministrator.

Sympa tilbyder kurser til systemadministratorer. Læs mere om kurser på Sympa HR Academy.

 

Person working on a laptop with Sympa HR open

Red happy laptop iconA2.1 Hvilke brugergrupper kan du identificere?

A2.2 Vurder, hvilke brugergrupper, der er involveret i de forskellige  processer. Tag hensyn til alle de emner, der er omfattet af aftalen. 

A2.3 Ønsker du systemadministrator-adgang til systemet? Hvem skal deltage i kursus som systemadministrator?  

Vi har oprettet en Excel-fil, som du kan bruge til beskrivelse af de forskellige roller. Når du har udfyldt oplysningerne, kan du uploade dem til Freedcamp.